دانلود موزیک ویدیو نازنین عاشق به دیدارم بیا که لاله لاله گلنار و به گلزار می‌برم من از نوش آفرین

دانلود موزیک ویدیو نازنین عاشق به دیدارم بیا که لاله لاله گلنار و به گلزار می‌برم من از نوش آفرین


Audio

Video

Lyrics

نازنین عاشق به دیدارم بیا که
لاله لاله گلنارو به گلزار میبرم من
نازنین عاشق خریدارم بیا که
تازه تازه رؤیا رو به بازار میبرم من
دارم بهونه
دلکت جا مونده توی زلفونم
دلکت میناله که پریشونم
یه بغل رؤیا رو میبرم بیتاب
میپرم تا مهتاب
(آ)
سرو بلند بالا بزن راه چمن که
سبزه سبزه مژگانو بیقرار میبرم من
نی لبک عشقو سر راهم بزن که
نغمه نغمه آوازو به نیزار میبرم من
دارم بهونه
دلکت جا مونده توی زلفونم
دلکت میناله که پریشونم
یه بغل رؤیا رو میبرم بیتاب
میپرم تا مهتاب
(آ)
نازنین عاشق به دیدارم بیا که
لاله لاله گلنارو به گلزار میبرم من
نازنین عاشق بیا که
تازه تازه رؤیا رو به بازار میبرم من
دارم بهونه
دلکت جا مونده توی زلفونم
دلکت میناله که پریشونم
یه بغل رؤیا رو میبرم بیتاب
میپرم تا مهتاب