دانلود موزیک ویدیو میام دورت بگردم میگی گشتن نداره تو می دونی چه کردی که این دل بی قراره – انگار نه انگار – از منصور

دانلود موزیک ویدیو میام دورت بگردم میگی گشتن نداره تو می دونی چه کردی که این دل بی قراره –

Audio

Video

لینک دانلود کیفیت 360

Lyrics

انگار نه انگار
انگار نه انگار
انگار نه انگار
انگار نه انگار
میام دورت بگردم میگی گشتن نداره
تو میدونی چه کردی که این دل بیقراره
انگار نه انگار
سرم با دلبری هات چقد بلا آوردی
دل من که نمیرفت به زور اومدی بردی
یه دل نه صد دل عاشق ولی انگار نه انگار
امون از دست این دل امون از دست دلدار
یه دل نه صد دل عاشق ولی انگار نه انگار
امون از دست این دل امون از دست دلدار
تموم هست و نیستم از عشقت رفته بر باد
دیگه دلت چی میخواد شدم دیوونه ات انگار
ولی اصلا تو انگار که نه انگار که نه انگار
یه دل نه صد دل عاشق ولی انگار نه انگار
امون از دست این دل امون از دست دلدار
یه دل نه صد دل عاشق ولی انگار نه انگار
امون از دست این دل امون از دست دلدار
دل من رفت و رفتی تو هم دنبال نازت
ببین با من چه کرده نگاه دلنوازت
به عشقت عاشقیمو به رسوایی کشیدی
واسم ای داد و بیداد چه خوابا که ندیدی
یه دل نه صد دل عاشق ولی انگار نه انگار
امون از دست این دل امون از دست دلدار
یه دل نه صد دل عاشق ولی انگار نه انگار
امون از دست این دل امون از دست دلدار
انگار نه انگار
انگار نه انگار
یه دل نه صد دل عاشق ولی انگار نه انگار
امون از دست این دل امون از دست دلدار
یه دل نه صد دل عاشق ولی انگار نه انگار
امون از دست این دل امون از دست دلدار