دانلود موزیک ویدیو منو با بوسه دعوت کن به آغوشی که رویامه – دریا رو به قلبم دادی تو بندت بودم یعنی آزادی – از بیژن مرتضوی

دانلود موزیک ویدیو منو با بوسه دعوت کن به آغوشی که رویامه – دریا رو به قلبم دادی تو بندت بودم یعنی آزادی – از بیژن مرتضوی

Audio

Video

Lyrics