دانلود موزیک ویدیو منم اون عاشق ساده – با دلم قهر نکن دردامو بیشتر نکن – از لیلا فروهر

دانلود موزیک ویدیو منم اون عاشق ساده – با دلم قهر نکن دردامو بیشتر نکن – از لیلا فروهر

Audio

Video

Lyrics

منم اون عاشق ساده
که به عشق تو اسیره
تو بری و تنهاش بذاری
از غم و غصه میمیره
از تب عشق تو هر شب
تا سحر خوابم نمیره
من از اون روزی می ترسم
خدا تو رو ازم بگیره
ولی شنیدم تازگی
با کسی آشنا شدی
منو از یاد دیگه روندی
رفیق نیمه راه شدی
رفیق نیمه راه شدی
با دلم قهر نکن
دردامو بیشتر نکن
هر چی رقیبم میگه
بشنو و باور نکن
با دلم قهر نکن
دردامو بیشتر نکن
هر چی که مردم میگن
بشنو و باور نکن
منم اون آهوی خسته
که یه صحرا رو ندیده
توی این کویر خاکی
هنوز هیچ جا نرسیده
تن من تشنه بارون
تویی اون ابر بهارون
اگه رو تنم بباری
عمر و زندگی میاری
ولی شنیدم تازگی
باکسی آشنا شدی
منو از یاد دیگه روندی
رفیق نیمه راه شدی
رفیق نیمه راه شدی
با دلم قهر نکن
دردامو بیشتر نکن
هر چی رقیبم میگه
بشنو و باور نکن
با دلم قهر نکن
دردامو بیشتر نکن
هر چی که مردم میگن
بشنو و باور نکن
منم اون عاشق ساده
که به عشق تو اسیره
تو بری و تنهاش بذاری
از غم و غصه میمیره
از تب عشق تو هر شب
تا سحر خوابم نمیره
من از اون روزی می ترسم
خدا تو رو ازم بگیره
ولی شنیدم تازگی
با کسی آشنا شدی
منو از یاد دیگه روندی
رفیق نیمه راه شدی
رفیق نیمه راه شدی
با دلم قهر نکن
دردامو بیشتر نکن
هر چی رقیبم میگه
بشنو و باور نکن
با دلم قهر نکن
دردامو بیشتر نکن
هر چی که مردم میگن
بشنو و باور نکن
میگم اگه آدم بخواد به هر چی که مردم میگن گوش بده
واقعا” کلاش پس معرکه س
با دلم قهر نکن
دردامو بیشتر نکن
هر چی رقیبم میگه
بشنو و باور نکن
با دلم قهر نکن
دردامو بیشتر نکن
هر چی که مردم میگن
بشنو و باور نکن