دانلود موزیک ویدیو ما خط به خط ترانه نت های عاشقانه هم صداییم و هم ساز آوازه خوان و آواز از گروه موسیقی

دانلود موزیک ویدیو ما خط به خط ترانه نت های عاشقانه هم صداییم و هم ساز آوازه خوان و آواز از گروه موسیقی

 

Audio

Video

Lyrics

ما خط به خط ترانه
نت های عاشقانه
همصداییم و همساز
آوازه خوان و آواز
ما خط به خط ترانه
نت های عاشقانه
همصداییم و همساز
آوازه خوان و آواز

“لیلا فروهر”
موسیقی فریاد قلب یه نیازه
“اندی”
موسیقی عشق بازی پنجه و سازه
“نوش آفرین”
موسیقی ترجمه راز یک شعره
“اندی”
مثل لالایی خوابی دلنوازه

“گروهی”

ما خط به خط ترانه
نت های عاشقانه
همصداییم و همساز
آوازه خوان و آواز
ما خط به خط ترانه
نت های عاشقانه
همصداییم و همساز
آوازه خوان و آواز

“فرشید امین”
گاهی خشم تیز رگبار
“شهرام صولتی”
گاهی حرف دل و دلدار
“سعید محمدی”
گاهی شعر نرم باران
“شهرام صولتی”
گاهی حس تند آبشار
“شهره”
موسیقی زبان دل هاست
مخمل گلبرگ گل هاست
“داوود بهبودی”
پلی سوی دل سپردن
“شهرزاد سپنلو”
که قشنگترین هنرهاست
“عارف”
موسیقی کلام عشقه
“شهرزاد سپنلو”
موسیقی پیام عشقه
“سوزان روشن”
نت به نت جادوی احساس
موسیقی سلام عشقه

“گروهی”
ما خط به خط ترانه
نت های عاشقانه
همصداییم و همساز
آوازه خوان و آواز
ما خط به خط ترانه
نت های عاشقانه
همصداییم و همساز
آوازه خوان و آواز

“شهره”
بغضو حالی میشه کرد همراه نت ها
میشه آشنا کرد شبو با دل تنها
“نوش آفرین”
میشه پرواز کرد به روزهای طلایی
کوچه و بادبادک و حس رهایی
“لیلا فروهر”
بغضو حالی میشه کرد همراه نت ها
میشه آشنا کرد شبو با دل تنها
“سپیده”
میشه پرواز کرد به روزهای طلایی
“لیلا فروهر”
کوچه و بادبادک و حس رهایی

“گروهی”
ما خط به خط ترانه
نت های عاشقانه
همصداییم و همساز
آوازه خوان و آواز
ما خط به خط ترانه
نت های عاشقانه
همصداییم و همساز
آوازه خوان و آواز

این روزها همه طپش نگاه میکنند شما چطور؟!

“شهیاد”
بیا چترو ببندیم تا آسمون ببینیم
“عارف”
بیا تا زیر بارون به موسیقی بشینیم
“جهان”
بیا باهم بخونیم بیمه ست جهان فردا
“لیلا فروهر”
ترانه ای بسازیم برای صلح دنیا

“مهستی”
بغضو حالی میشه کرد همراه نت ها
میشه آشنا کرد شبو با دل تنها
“شهره”
میشه پرواز کرد به روزهای طلایی
“شهرام کاشانی”
کوچه و بادبادک و حس رهایی
“سپیده”
بغضو حالی میشه کرد همراه نت ها
“کورس”
میشه آشنا کرد شبو با دل تنها
“لیلا فروهر”
میشه پرواز کرد به روزهای طلایی
“نوش آفرین”
کوچه و بادبادک و حس رهایی

“شهرام صولتی”
گاهی خشم تیز رگبار
“فرشید امین”
گاهی حرف دل و دلدار
“پویا”
گاهی شعر نرم باران
“شهرام صولتی”
گاهی حس تند آبشار
“شراره”
موسیقی زبان دل هاست
“مهسا”
مخمل گلبرگ گل هاست
“شهرزاد سپنلو”
پلی سوی دل سپردن
“داوود بهبودی”
که قشنگترین هنرهاست
“عارف”
موسیقی کلام عشقه
“رامون”
موسیقی پیام عشقه
“سپیده”
نت به نت جادوی احساس
“شهرزاد سپنلو”
موسیقی سلام عشقه

“گروهی”
ما خط به خط ترانه
نت های عاشقانه
همصداییم و همساز
آوازه خوان و آواز
ما خط به خط ترانه
نت های عاشقانه
همصداییم و همساز
آوازه خوان و آواز