دانلود موزیک ویدیو مادرم چشم به راهه از سفر بیام – دارم میام دارم میام به خونمون به دیدن مردم مهربونمون – از نوش آفرین

دانلود موزیک ویدیو مادرم چشم به راهه از سفر بیام – دارم میام دارم میام به خونمون به دیدن مردم مهربونمون – از نوش آفرین

 

longday

Audio

Video

لینک دانلود کیفیت 360

 

Lyrics

مادرم چشم به راهه از سفر بیام
شب از خدا میخواد که من سحر بیام
دعای خیر مادرم پناهمه
میدونه که جاده رو بی خطر میام
همین روزا میبندم کوله بارو
خبر میدم که دارم از سفر میام
میگم مادر خبر بده به عالم
بگو منه خسته ی در به در میام
دارم میام دارم میام به خونمون
به دیدن مردم مهربونمون
همون خونه که برکت تو سفرشه
خدا نشسته توی آسمونمون
تموم کوچه رو چراغونی کن
جای من هزار تا قربونی کن
بگو امیدت داره بر میگرده
میاد مادر دور سرت بگرده
دارم میام دارم میام به خونمون
به دیدن مردم مهربونمون
همون خونه که برکت تو سفرشه
خدا نشسته توی آسمونمون
گلاب بپاش رو سنگ فرش های تهرون
جارو بکش روی غم قلب ایوون
شرابو هدیه کن به تنگ خالی
بگو دارم میام به اون حوالی
دارم میام دارم میام به خونمون
به دیدن مردم مهربونمون
همون خونه که برکت تو سفرشه
خدا نشسته توی آسمونمون
دارم میام دارم میام به خونمون
به دیدن مردم مهربونمون
همون خونه که برکت تو سفرشه
خدا نشسته توی آسمونمون
دارم میام دارم میام به خونمون
به دیدن مردم مهربونمون
همون خونه که برکت تو سفرشه
خدا نشسته توی آسمونمون
دارم میام دارم میام به خونمون
به دیدن مردم مهربونمون
همون خونه که برکت تو سفرشه
خدا نشسته توی آسمونمون