دانلود موزیک ویدیو عشقی که به من داشتی عادت شد – من بر عکس تو واسه خوشحالی تو جونمم میدم – لبخند مصنوعی – از سپیده

دانلود موزیک ویدیو عشقی که به من داشتی عادت شد – من بر عکس تو واسه خوشحالی تو جونمم میدم – لبخند مصنوعی – از سپیده

Audio
Video

Lyrics

عشقی که به من داشتی عادت شد
حاشا نکن من اینو فهمیدم
واسه چی دست و پاتو گُم کردی
من یه سوال ساده پرسیدم
اینکه چشاتو داری میدزدی
یعنی خجالت میکشی از من
من بکشنم هم باز می ارزم
با واژه ها بازی نکن بشکن
من بر عکس تو واسه خوشحالی تو جونمم میدم
تو بر عکس من واسه رنجوندنم پیشم نمیشینی
من بر عکس تو خدا رو هم تو لبخند تو میبینم
تو بر عکس من منو هیچ جای زندگیت نمیبینی
اونقدر دلم میخواد پشیمون شی اما جلو راتو نمیگیرم
حرفامو محکم میزنم اما میدونم اینو بی تو میمیرم
میدونم اینو بی تو میمیرم
من حفظ ظاهر میکنم بازم هرچند قلبم توی آتیشه
لبخند مصنوعیمو باور کن بعد تو گریه هام شروع میشه
من بر عکس تو واسه خوشحالی تو جونمم میدم
تو بر عکس من واسه رنجوندنم پیشم نمیشینی
من بر عکس تو خدا رو هم تو لبخند تو میبینم
تو بر عکس من منو هیچ جای زندگیت نمیبینی
اونقدر دلم میخواد پشیمون شی اما جلو راتو نمیگیرم
حرفامو محکم میزنم اما میدونم اینو بی تو میمیرم
میدونم اینو بی تو میمیرم
میمیرم