دانلود موزیک ویدیو عروس نازت میشم محرم رازت میشم وای – دلت مثل یه زورقه زورقی که رنگ طلاست – از نسرین

دانلود موزیک ویدیو عروس نازت میشم محرم رازت میشم وای – دلت مثل یه زورقه زورقی که رنگ طلاست – از نسرین

 

Audio

Video

Lyrics

من که لبام عنابیه
چشام به رنگ آبیه
عروسیه ما امشبه
که یک شبه مهتابیه
وایی…
عروس نازت میشم
محرم رازت میشم
عروس نازت میشم
محرم رازت میشم
وایی…
دلت مثل یه زورقه
زورقی که رنگ طلاس
از اینکه مال ما شده
قسمت و کار خداس
جزیرهء قشنگ عشق
یه سرزمین بی ریاس
میریم به اونجا که فقط
جای دلای ما دو تاس
عروس نازت میشم
محرم رازت میشم
عروس نازت میشم
محرم رازت میشم
وایی…
من که برات عشوه و ناز
همراه خود دارم جهاز
میخوام که امشب تا سحر
با هم کنیم راز و نیاز
وایی…
عروس نازت میشم
محرم رازت میشم
عروس نازت میشم
محرم رازت میشم
وایی…
دلت مثل یه زورقه
زورقی که رنگ طلاس
از اینکه مال ما شده
قسمت و کار خداس
جزیرهء قشنگ عشق
یه سرزمین بی ریاس
میریم به اونجا که فقط
جای دلای ما دو تاس
عروس نازت میشم
محرم رازت میشم
عروس نازت میشم
محرم رازت میشم
وایی…