دانلود موزیک ویدیو شنیده‌ام عزیز من که هر کجایی تو هم چو من به درد این دل آشنایی از حمیرا

دانلود موزیک ویدیو شنیده‌ام عزیز من که هر کجایی تو هم چو من به درد این دل آشنایی از حمیرا

 

Audio

Video

Lyrics

شنیدم چون دل من دل تو بیقراره

تو هم در انتظاری که برگردم دوباره

شنیدم هر کجایی به دردم آشنایی

نه از یاد تو رفتم نه از یادم جدایی

شنیدم هر بهاری دلت همچون پرستو

به دنبال دل من کشیده پر به هر سو

بنفشه بازم اومد بیا بس کن جدایی

امید آخرینم دلم تنگه کجایی؟

شنیده ام عزیز من که هر کجایی

تو همچون من به درد این دل آشنایی

شنیده ام عزیز من که هر کجایی

تو همچون من به درد این دل آشنایی

باز آ خواهم دنیایی بسازیم

از این شبها فردایی بسازیم

باز آ خواهم دنیایی بسازیم

از این شبها فردایی بسازیم

شنیده ام عزیز من که هر کجایی

تو همچون من به درد این دل آشنایی

شنیدم چون دل من دل تو بیقراره

تو هم در انتظاری که برگردم دوباره

شنیدم هر بهاری دلت همچون پرستو

به دنبال دل من کشیده پر به هر سو

بنفشه بازم اومد بیا بس کن جدایی

امید آخرینم دلم تنگه کجایی؟

دلم تنگه کجایی؟

دلم تنگه کجایی

لینک دانلود
لینک دانلود