دانلود موزیک ویدیو شب شد و مهتاب شد چشم فلک خواب شد نيومدي تا سحر بی تو دلم آب شد – ديروز و امروز – از شهره

دانلود موزیک ویدیو شب شد و مهتاب شد چشم فلک خواب شد نيومدي تا سحر بی تو دلم آب شد – ديروز و امروز – از شهره

 

Audio

Video

Lyrics

شب شد و مهتاب شد چشمه فلک خواب شد
نیومدی تا سحر بیتو دلم آب شد
غم رویه غم وا شد کاره دلم زار شد
رقیب از این قصه ها بازهم خبردار شد
نیومدی روز شد دیروزم امروز شد
عشقه تو کم کم برام درده جگر سوز شد
لحظه برام سال شد پارسالم امسال شد
اون دله سنگت برام کعبه ی آمال شد

عاشقه تو پیر شد از خودشم سیر شد
یروز پشیمون نیای بهت بگم دیر شد
نیومدی روز شد دیروزم امروز شد
عشقه تو کم کم برام درد جگر سوز شد
لحظه برام سال شد پارسالم امسال شد
اون دل سنگت برام کعبه آمال شد

ستاره چشماش بست ماه تو حجله اش نشست
سپیده سر زد به کوه سیاهیه شب شکست
نیومدی روز شد دیروزم امروز شد
عشق تو کم کم برام درد جگر سوز شد
لحظه برام سال شد پارسالم امسال شد
اون دل سنگت برام کعبه آمال شد