دانلود موزیک ویدیو شب شده پر ستاره چشمک بزن دوباره بیا با هم برقصیم دختر آتیش پاره از اندی

دانلود موزیک ویدیو شب شده پر ستاره چشمک بزن دوباره بیا با هم برقصیم دختر آتیش پاره از اندی

 

 

Audio

Video

لینک دانلود کیفیت 360

Lyrics

دختر آتیش پاره دختر آتیش پاره دختر آتیش پاره
شب شده پرستاره چشمک بزن دوباره
بیا با هم برقصیم ،دختر اتیش پاره
شب شده پرستاره چشمک بزن دوباره
بیا با هم برقصیم دختر اتیش پاره دختر اتیش پاره
شب شده پرستاره چشمک بزن دوباره
بیا با هم برقصیم دختر اتیش پاره دختر اتیش پاره
شب شده پرستاره چشمک بزن دوباره
بیا با هم برقصیم دختر اتیش پاره دختر اتیش پاره

اتیش زدی به جونم میدونی باهات میمونم
از عشق دیدن تو شب تاسحر میخونم
دستو بده به دستم میخوام باهات برقصم
بذار همه بدونن که عاشق تو هستم من عاشق تو هستم
شب شده پرستاره چشمک بزن دوباره
بیا با هم برقصیم دختر اتیش پاره دختر اتیش پاره
شب شده پرستاره چشمک بزن دوباره
بیا با هم برقصیم دختر اتیش پاره دختر اتیش پاره
شب شده پرستاره چشمک بزن دوباره
بیا با هم برقصیم دختر اتیش پاره دختر اتیش پاره

دانلود آهنگ اندی دختر آتیش پاره

از اون روز که تورو تو کوچه دیدم توی خوابم کسی جز توندیدم
روزا از پنجره نگام به راته شبا تو گوش من فقط صداته
بیا یار خوشگلم نگار نازم میخوام عاشق بشم دلمو ببازم
اگه یه روزی بیاد که بی تو باشم دلم میخواد تو این دنیا نباشم
شب شده پرستاره چشمک بزن دوباره
بیا با هم برقصیم دختر اتیش پاره دختر اتیش پاره
شب شده پرستاره چشمک بزن دوباره
یه بوسه از لب تو امشب چه حالی داره دختر اتیش پاره

دختر اتیش پاره دختر اتیش پاره
دختر اتیش پاره دختر اتیش پاره
هرجا منو میبینی زلفاتو افشون میکنی
با اشوه و ناز وادا دلموپریشون میکنی
چشمای تو چه نازه نگات برا م یه رازه
هرکی تورو میبینه دلشو بهت میبازه
شب شده پر ستاره چشمک زدم دوباره
میام باهات میرقصم
دوسم داری؟ اره
شب شده پرستاره چشمک بزن دوباره
بیا با هم برقصیم دختر اتیش پاره دختر اتیش پاره
شب شده پرستاره چشمک بزن دوباره
بیا با هم برقصیم دختر اتیش پاره دختر اتیش پاره
اتیش زدی به جونم میدونی باهات میمونم
از عشق دیدن تو شب تا سحر میخونم
دستو بده به دستم میخوام باهات برقصم
بذار همه بدوننکه عاشق تو هستم من عاشق تو هستم
شب شده پرستاره چشمک بزن دوباره
بیا با هم برقصیم دختر اتیش پاره دختر اتیش پاره
شب شده پرستاره چشمک بزن دوباره
بیا با هم برقصیم دختر اتیش پاره دختر اتیش پاره
شب شده پرستاره چشمک بزن دوباره
بیا با هم برقصیم دختر اتیش پاره دختر اتیش پاره
از اون روز که تورو تو کوچه دیدم
توی خوابم کسی جز تو ندیدم
روزا از پنجره نگام به راته شبا تو گوش من فقط صداته
بیا یار خوشگلم نگار نازم میخام عاشق بشم دلمو ببازم
اگه یه روز بیاد که بی توباشمدلم میخواد تو این دنیا نباشم
شب شده پر ستاره
چشمک بزن دوباره
بیا با هم برقصیم
دختر اتیش پاره
شب شده پرستاره چشمک بزن دوباره
بیا با هم برقصیم دختر اتیش پاره دختر اتیش پاره
شب شده پرستاره چشمک بزن دوباره
بیا با هم برقصیم دختر اتیش پاره دختر اتیش پاره
شب شده پرستاره چشمک بزن دوباره
بیا با هم برقصیم دختر اتیش پاره دختر اتیش پاره

دختر اتیش پاره دختر اتیش پاره
شب شده پرستاره چشمک بزن دوباره
بیا با هم برقصیم دختر اتیش پاره دختر اتیش پاره
شب شده پرستاره چشمک بزن دوباره
بیا با هم برقصیم دختر اتیش پاره دختر اتیش پاره