دانلود موزیک ویدیو شبی با خیال تو همخونه شد دل نبودی ندیدی چه ویرونه شد دل – غمت سرد و وحشی به ویرونه میزد دلم با تو خوش بود و پیمونه میزد – نه مرد قلندر نه آتش پرستم – از ابی

دانلود موزیک ویدیو شبی با خیال تو همخونه شد دل نبودی ندیدی چه ویرونه شد دل – غمت سرد و وحشی به ویرونه میزد دلم با تو خوش بود و پیمونه میزد – نه مرد قلندر نه آتش پرستم – از ابی

لینک دانلود