دانلود موزیک ویدیو سرزمینم خاک افسونگر دل خاورمیانه خاک تو تاریخ تو مردان کویت جاودانه از لیلا فروهر

دانلود موزیک ویدیو سرزمینم خاک افسونگر دل خاورمیانه خاک تو تاریخ تو مردان کویت جاودانه از لیلا فروهر

Audio

Video

Lyrics

سرزمینم خاک افسونگر دل خاورمیانه

 

 

خاک تو تاریخ تو مردان کویت جاودانه

 

 

من زن ایرانیم ایرانی‌ از جنس تن تو

 

 

هم غیورم هم صبورم طفلی از آبستن تو

 

 

من زن ایرانیم همسایه و هم نسل شیرین

 

 

خواهر طهمینه و هم قصّه پوران و پروین

 

 

من زن ایرانیم اهل تمدن زاده پارس

 

 

مثل دریا میخروشم من خلیجم تا ابد فارس

 

 

من صدای ایرانم ما ندای‌ ایرانیم

 

 

قبله من ایرانست ما فدای ایرانیم

 

 

در جهان ریشه داریم باغ پر برگ و باریم

 

 

فرزندان کوروشیم قریر افتخاریم

 

 

بر پا خیز‌ای ایرانی‌ نمان در خود زندانی

 

 

ایران قلب جهانست تو در قلب جهانی‌

 

 

من درد وطن دارم یک سینه سخن دارم

 

 

من از پرچم ایران پوشینه به تن دارم

 

 

در این شهر نفس گیر این شهر پا به زنجیر

 

 

از جور این طتارا بر لب رسیده جانم

 

 

در فصل جور و بیداد با سینه سینه فریاد

 

 

من از صلح و آزادی ترانه‌ها می‌خوانم ترانه‌ها می‌خوانم