دانلود موزیک ویدیو زندگیم مثل یه کاغذ سفید از شهره

دانلود موزیک ویدیو زندگیم مثل یه کاغذ سفید از شهره

Audio
Video

Lyrics

متن آهنگ کاغذ سفید

زندگیم مثل یه کاغذ سفید پاک و دست نخورده بود توی خط گنگ سرنوشت من کسی دست نبرده بود
اومدی زندگی ساده مو تزئین کردی تو به من عشقو نشون دادی و ترسیم کردی
مثل اون ترانه های ناتموم که توی بچگی ها ما میخوندیم ولی آهنگی نداشت زندگیم رنگی نداشت
اومدی زندگی ساده مو تزئین کردی تو به من عشقو نشون دادی و ترسیم کردی

حالا دنیا چه برام قشنگ شده تو نگاه تو یه دنیای دیگه ست
چشم تو مثل دو تا چشمه نور آینه روشن فردای دیگه ست
دل من یه کلبه تنها بود سردتر سیاهتر از شبها بود
تو درخشیدی و گرمش کردی عاشقش کردی و نرمش کردی
زندگیم مثل یه کاغذ سفید پاک و دست نخورده بود توی خط گنگ سرنوشت من کسی دست نبرده بود
اومدی زندگی ساده مو تزئین کردی تو به من عشقو نشون دادی و ترسیم کردی
در و دیوار دل خستمو رنگین کردی اومدی زندگی ساده مو تزئین کردی

مثل اون ترانه های ناتموم که توی بچگی ها ما میخوندیم ولی آهنگی نداشت زندگیم رنگی نداشت
اومدی زندگی ساده مو تزئین کردی تو به من عشقو نشون دادی و ترسیم کردی

حالا دنیا چه برام قشنگ شده تو نگاه تو یه دنیای دیگه ست
چشم تو مثل دو تا چشمه نور آینه روشن فردای دیگه ست
دل من یه کلبه تنها بود سردتر سیاهتر از شبها بود
تو درخشیدی و گرمش کردی عاشقش کردی و نرمش کردی
زندگیم مثل یه کاغذ سفید پاک و دست نخورده بود توی خط گنگ سرنوشت من کسی دست نبرده بود
اومدی زندگی ساده مو تزئین کردی تو به من عشقو نشون دادی و ترسیم کردی
در و دیوار دل خستمو رنگین کردی اومدی زندگی ساده مو تزئین کردی