دانلود موزیک ویدیو روی سکوی کنار پنجره همه شب جای منه – حالا من موندم و یک دون ورق که اونم از اسم تو سیاه میشه – چشمونم فاصله رو از پنجره دید میزنه دلم اسم تورو فریاد میزنه – پنجره – از سیاوش قمیشی

دانلود موزیک ویدیو روی سکوی کنار پنجره همه شب جای منه – حالا من موندم و یک دون ورق که اونم از اسم تو سیاه میشه – چشمونم فاصله رو از پنجره دید میزنه دلم اسم تورو فریاد میزنه – پنجره – از سیاوش قمیشی


Audio

video

Lyrics

روی سکوی کناره پنجره همه شب جای منه
چند ورق کاغذ و یک دونه قلم همیشه یار منه
کاغذای خط خطی از کنار در باز پنجره
میپرن توی کوچه
سر حال از اینکه آزاد شدن
نمی دونن که اسیر دل سنگ باد شدن
دیگه بیداری شب عادتمه
همدم سکوت تنهایی من تیک تیک ساعتمه
تیک تیک ساعتمه
حالا من موندم و یک دونه ورق
که اونم از اسم تو سیاه میشه
همه چیم تو زندگی آخرش به پای تو تباه میشه
چشمونم فاصله رو از پنجره دید میزنه
دلم اسم تو رو فریاد میزنه
درای پنجره رو تا انتها باز می کنم
تو خیالم با تو پرواز می کنم
روی سکوی کناره پنجره همه شب جای منه
چند ورق کاغذ و یک دونه قلم همیشه یار منه
کاغذای خط خطی از کنار در باز پنجره
میپرن توی کوچه
سر حال از اینکه آزاد شدن
نمی دونن که اسیر دل سنگ باد شدن
دیگه بیداری شب عادتمه
همدم سکوت تنهایی من تیک تیک ساعتمه
تیک تیک ساعتمه
حالا من موندم و یک دونه ورق
که اونم از اسم تو سیاه میشه
همه چیم تو زندگی آخرش به پای تو تباه میشه
چشمونم فاصله رو از پنجره دید میزنه
دلم اسم تو رو فریاد میزنه
درای پنجره رو تا انتها باز می کنم
تو خیالم با تو پرواز می کنم