دانلود موزیک ویدیو دوست دارم میدونی تا وقتی مهربونی – یه عمریه باهاتم – رنگ چشات عسل – از داوود بهبودی

دانلود موزیک ویدیو دوست دارم میدونی تا وقتی مهربونی – یه عمریه باهاتم – رنگ چشات عسل – از داوود بهبودی

 

Audio

Video

Lyrics

 

دوست دارم میدونی تا وقتی مهربونی
این قصه رو میتونی از تو چشام بخونی
یه عمریه باهاتم عاشق یک نگاتم
میون صدتا عاشق در به در و فداتم
تو نور این چشامی خنده ی رو لبامی
دنیا خیلی قشنگه وقتی که تو باهامی
تو قحطی محبت دادی به عشقم عادت
رو بال مهربونی رفتم تا بی نهایت
تو اوج آسمون ها دارم ز تو حکایت
تو قحطی محبت دادی به عشقم عادت
رو بال مهربونی رفتم تا بی نهایت
تو اوج آسمون ها دارم ز تو حکایت
رنگ چشات عسل طعم لبت عسل
اسمت که شیرینه اونم بذار عسل
رنگ چشات عسل طعم لبت عسل
اسمت که شیرینه اونم بذار عسل
دوست دارم میدونی تا وقتی مهربونی
این قصه رو میتونی از تو چشام بخونی
یه عمریه باهاتم عاشق یک نگاتم
میون صدتا عاشق در به در و فداتم
تو نور این چشامی خنده ی رو لبامی
دنیا خیلی قشنگه وقتی که تو باهامی
رنگ چشات عسل طعم لبت عسل
اسمت که شیرینه اونم بذار عسل
رنگ چشات عسل طعم لبت عسل
اسمت که شیرینه اونم بذار عسل
دوست دارم میدونی تا وقتی مهربونی
این قصه رو میتونی از تو چشام بخونی
یه عمریه باهاتم عاشق یک نگاتم
میون صدتا عاشق در به در و فداتم
تو نور این چشامی خنده ی رو لبامی
دنیا خیلی قشنگه وقتی که تو باهامی
تو قحطی محبت دادی به عشقم عادت
رو بال مهربونی رفتم تا بی نهایت
تو اوج آسمون ها دارم ز تو حکایت
تو قحطی محبت دادی به عشقم عادت
رو بال مهربونی رفتم تا بی نهایت
تو اوج آسمون ها دارم ز تو حکایت
رنگ چشات عسل طعم لبت عسل
اسمت که شیرینه اونم بذار عسل
رنگ چشات عسل طعم لبت عسل
اسمت که شیرینه اونم بذار عسل