دانلود موزیک ویدیو دوباره محشر می کنم زندگی از سر می کنم از امید

دانلود موزیک ویدیو دوباره محشر می کنم زندگی از سر می کنم از امید

 

Audio

Video

 

 

Lyrics

دوباره محشر می کنم
زندگی از سر می کنم
دوباره محشر می کنم
زندگی از سر می کنم
به آسمون عاشقی پرواز دیگر می کنم
دوباره محشر می کنم
نوید پیک عشق را نگفته باورمی کنم
دوباره محشر می کنم
دوباره محشر می کنم
جویای گلی بودم
که رنگ آرزوهامه
وقتی که تو رو دیدم
دیدم تو قلب تو جامه
جویای گلی بودم
که رنگ آرزوهامه
وقتی که تو رو دیدم
دیدم تو قلب تو جامه
به دشت های نم زده سفر کردم
از بین گلهای قشنگ گذر کردم
میون گلها به تو نظر کردم
دوباره محشر می کنم
زندگی از سر می کنم
دوباره محشر می کنم
زندگی از سر می کنم
به آسمون عاشقی پرواز دیگر می کنم
دوباره محشر می کنم
دوباره محشر می کنم
می خوام برای همیشه ترانه خوان تو باشم
اسیر و عاشقت کنم
بسته به جان تو باشم
می خوام همیشه تو شعرام یکی یه دونه تو باشی
بمونی خونه ی دلم
عزیز خونه تو باشی
دوباره محشر می کنم
زندگی از سر می کنم
دوباره محشر می کنم
زندگی از سر می کنم
به آسمون عاشقی پرواز دیگر می کنم
دوباره محشر می کنم
نوید پیک عشق را نگفته باور می کنم
دوباره محشر می کنم
دوباره محشر می کنم