دانلود موزیک ویدیو دنبال چه میگردی اون رفته از این شهر – از بس که تو آزردی دلش رو – از مهستی

دانلود موزیک ویدیو دنبال چه میگردی اون رفته از این شهر – از بس که تو آزردی دلش رو – از مهستی

longday

Audio

Video

 

لینک دانلود کیفیت 360

Lyrics

 

متن آهنگ دنبال چه میگردی از مهستی

دنبال چه میگردی اون رفته از این شهر اون رفته از اینجا
بیهوده نکن کوشش که اون گمشده ی ما دیگه نمیشه پیدا
از بس که تو آزردی دلش رو گریوندی چشای خوشگلش رو
بدنبال هوس می رفتی آسون نادیده گرفتی مشکلش رو
عاقبت شبی شکسته ازما ازشهرو دیار ما سفر کرد
از عشق تو ای دل هوسکار اون فرشته خوب صرفنظر کرد

دنبال چه میگردی اون رفته از این شهر اون رفته از اینجا
بیهوده نکن کوشش که اون گمشده ی ما دیگه نمیشه پیدا
از بس که تو آزردی دلش رو گریوندی چشای خوشگلش رو
بدنبال هوس می رفتی آسون نادیده گرفتی مشکلش رو
از بس که شبا نشسته بیدار در ارزوی لحظه ی دیدار
از شدت تنهایی و غم شد همسایه ی و همصحبت دیوار
خسته و افسرده شد از دست تو غمگینو ازرده شد از دست تو
گفته بخود که مهنت جدایی بهتره از قصه ی بیوفایی

دنبال چه میگردی اون رفته از این شهر اون رفته از اینجا
بیهوده نکن کوشش که اون گمشده ی ما دیگه نمیشه پیدا
از بس که پی هوای تازه هر لحظه بیک بهانه رفتی
به عشق او نکردی اعتناییی احساسشو بازیچه گرفتی
میون این کویرو غنچه ی گل نداشته بیش از این صبرو تحمل
شکسته عاقبت در قفس رو گذشته زیر پا عشقو هوس رو