دانلود موزیک ویدیو دل واپسی ندارم تا که علی یارته دستهای پاک این امام همیشه همراهته از شهرام صولتی

دانلود موزیک ویدیو دل واپسی ندارم تا که علی یارته دستهای پاک این امام همیشه همراهته از شهرام صولتی

Audio
Video

Lyrics

دل واپسي ندارم نا كه علي يارته
دستهاي پاك اين امام هميشه همراهته
دل واپسي وقتي مياد كه اعتقاد بميره
دل آدم از روزگار بي اختيار ميگيره
دست علي سپردمت
تا بدوني دوست دارمت
تو دست پاك اين امام
از دل و جون ميگزارمت
دست علي سپردمت
هديه تو شمائل علي رو قلب منه
اون ميدونه جدائي قلبم و آتيش مي زنه
وقتي ميگي راه نجات
از عشق دل كندنه
هديه آخرين من چشم تو بوسيدنه
علي بايد يارت باشه تا درامون بموني
نوشتم احساسمو تا درد منو بدوني
دست علي سپردمت
تا بدوني دوست دارمت
تو دست پاك اين امام
از دل و جون ميگذارمت
دست علي سپردمت