دانلود موزیک ویدیو دل من دیگه خطا نکن با غریبه‌ها وفا نکن – همراه دکلمه – کنسرت – از داریوش

دانلود موزیک ویدیو دل من دیگه خطا نکن با غریبه‌ها وفا نکن – همراه دکلمه – کنسرت – از داریوش


Audio

Video


 

Lyrics

عاشق همه سال مست و رسوا باد

دیوانه و شوریده و شیدا باد

با هوشیاری.. غصه هر چیز خوری

چون مست شدی…

هرچه بادا باد…

دل من دیگه خطا نکن با غریبه ها وفا نکن

زندگی رو باختی دل من مردم شناختی دل من

زندگی رو باختی دل من

مردم و شناختی دل من

تا به کی سراپا حقیقتی

تا به کی خراب محبتی

همنشین این و اون میشی

خسته وپریشون میشی

دشت بخت توکویرمیشه

مرغ آرزوت اسیرمیشه

رو به روت سراب

پشت سر خراب

ساکت وصبوری دل من

مثل بوف کوری دل من

زندگی باختی دل من

مردم و شناختی دل من

دل من دیگه خطا نکن

با غریبه ها وفا نکن

زندگی رو باختی دل من

مردم و شناختی دل من

توی خون نشستی دل من

بی صدا شکستی

زندگی رو باختی دل من

مردم و شناختی دل من

ساکت و صبوری دل من

مثل بوف کوری دل من