دانلود موزیک ویدیو دلم تنگه بازم برای خاکم برای سرزمین خوب و پاکم – تار و پودم ایران همه ی وجودم ایران – قبله سجود – از حمیرا

دانلود موزیک ویدیو دلم تنگه بازم برای خاکم برای سرزمین خوب و پاکم – تار و پودم ایران همه ی وجودم ایران – قبله سجود – از حمیرا

Audio

Video

Lyrics

دلم تنگه بازم برای خاکم
برای سرزمین خوب و پاکم
واسه کوچه های پر گل یاس
برای آن جوانان پر احساس
تار و پودم ایران همه وجودم ایران
خودم دیار غربت قبله سجودم ایران2
منم سر در گم افسانه خویش
بدور افتاده از کاشانه خویش
ببین سر بر سر زانو نهادم
بفریادم رسید ا ز پا فتادم
تار و پودمایرانهمه وجودم ایران
خودم دیار غربت قبله سجودم ایران2
الهی الهی یه چاره ای یه راهی
به آه سینه سوزان به اشک بی گناهی 2
یه کاری کن که برگردم به آن شهر و دیارم
همانجائی که از خاکش هزار خاطره دارم
برای دیدن یار ویه عمر بی قرارم
تار و پودم ایران همه وجودم ایران
خودم دیار غربت قبله سجودم ایران