دانلود موزیک ویدیو خدا کنه اون روزی که نبض تو با من میزنه – خدا رو شاهد میگیرم با عشق تو جون میگیرم – دلداده – از مهستی

دانلود موزیک ویدیو خدا کنه اون روزی که نبض تو با من میزنه – خدا رو شاهد میگیرم با عشق تو جون میگیرم – دلداده – از مهستی

 

Audio

Video

لینک دانلود کیفیت 360

 

Lyrics

خدا کنه اون روزی که نبض تو با من میزنه
بر تن من به خواسته عشق تو دامن میزنه
به خود خواهی دست نزنه . عشق تو رو پس نزنه
حرف جدایی با من عاشق بی کس نزنه
خدا رو شاهد میگیرم . با عشق تو جون میگیرم
با نفس تو زنده ام . بی تو بمونم میمیرم
خدا رو شاهد میگیرم . با عشق تو جون میگیرم
با نفس تو زنده ام . بی تو بمونم میمیرم
تو بهتر از من میدونی که عمری دل داده بودم
به پای عشق و عاشقی زندگیمو داده بودم
تو که خودت خوب میدونی که تا نفس میکشیدم
فریاد آزادگیمو از تو قفس میکشیدم
خدا رو شاهد میگیرم . با عشق تو جون میگیرم
با نفس تو زنده ام . بی تو بمونم میمیرم
خدا رو شاهد میگیرم . با عشق تو جون میگیرم
با نفس تو زنده ام . بی تو بمونم میمیرم
نبضی که با تو میزنه . چنگ به دل غم نزنه
آرامش زندگیمو غصه ها بر هم نزنه
خدا نیامرزه منو که پشت پا به دل زدم
با تو که هستی رفتم و به روی نیستی پل زدم
خدا رو شاهد میگیرم . با عشق تو جون میگیرم
با نفس تو زنده ام . بی تو بمونم میمیرم
خدا رو شاهد میگیرم . با عشق تو جون میگیرم
با نفس تو زنده ام . بی تو بمونم میمیرم
و بهتر از من میدونی که عمری دل داده بودم
به پای عشق و عاشقی زندگیمو داده بودم
تو که خودت خوب میدونی که تا نفس میکشیدم
فریاد آزادگیمو از تو قفس میکشیدم
خدا رو شاهد میگیرم . با عشق تو جون میگیرم
با نفس تو زنده ام . بی تو بمونم میمیرم
خدا رو شاهد میگیرم . با عشق تو جون میگیرم
با نفس تو زنده ام . بی تو بمونم میمیرم
خدا رو شاهد میگیرم . با عشق تو جون میگیرم
با نفس تو زنده ام . بی تو بمونم میمیرم
خدا رو شاهد میگیرم . با عشق تو جون میگیرم
با نفس تو زنده ام . بی تو بمونم میمیرم