دانلود موزیک ویدیو خانم دل به تو بستم دل همه رو شکستم از این امروز و فردات دیگه خسته ی خستم از بلک کتس

دانلود موزیک ویدیو خانم دل به تو بستم دل همه رو شکستم از این امروز و فردات دیگه خسته ی خستم از بلک کتس

 

Audio

Video

لینک دانلود کیفیت 360

Lyrics

 

خانم دل به تو بستم، دل همه رو شکستم
از این امروز و فردات، دیگه خسته ی خستم
آخ خانم دلمو شکستی، رفتی، دل نبستی
باز قرار گذاشتی، سر کوچه منو کاشتی
ولی امان از اون چشمات که دل منو برده
از اون رنگ رو لب هات که دل دنیا رو برده
می گم سلام، جواب نمی دی، به جز خوبی ازم چی دیدی
آخه بسه دیگه، تو چرا دلمو پس نمی دی
خانم دل به تو بستم، دل همه رو شکستم
از این امروز و فردات، دیگه خسته ی خستم
آخ خانم دلشو شکستی، رفتی، دل نبستی
باز قرار گذاشتی، اونو سر کوچه کاشتی
ای بلا توی کوچه ها، دلبری نکن از آدما
همه تو سینه یه دل دارن، نشکنی دلی رو بی هوا
ای بلا توی کوچه ها، دلبری نکن از آدما
همه تو سینه یه دل دارن
نشکنی دلی رو بی هوا، نشکنی دلی رو بی هوا
خانم دل به تو بستم، دل همه رو شکستم
از این امروز و فردات، دیگه خسته ی خستم
ای بلا توی کوچه ها، دلبری نکن از آدما
همه تو سینه یه دل دارن، نشکنی دلی رو بی هوا
ای بلا توی کوچه ها، دلبری نکن از آدما
همه تو سینه یه دل دارن
نشکنی دلی رو بی هوا، نشکنی دلی رو بی هوا
خانم دلشو شکستی، رفتی، دل نبستی
باز قرار گذاشتی، اونو سر کوچه کاشتی
خانم دل به تو بستم، دل همه رو شکستم
از این امروز و فردات، دیگه خسته ی خستم
آخ خانم دلمو شکستی، رفتی، دل نبستی
باز قرار گذاشتی، سر کوچه منو کاشتی
ولی امان از اون چشمات که دل منو برده
از اون رنگ رو لب هات که دل دنیا رو برده
می گم سلام، جواب نمی دی، به جز خوبی ازم چی دیدی
آخه بسه دیگه، تو چرا دلمو پس نمی دی
خانم دل به تو بستم، دل همه رو شکستم
از این امروز و فردات، دیگه خسته ی خستم
آخ خانم دلشو شکستی، رفتی، دل نبستی
باز قرار گذاشتی ، اونو سر کوچه کاشتی