دانلود موزیک ویدیو حواسمو پرت میکنه صدای مثل بلبلت – قناری – از حمیرا

دانلود موزیک ویدیو حواسمو پرت میکنه صدای مثل بلبلت – قناری – از حمیرا

 

Audio

 

Video

Lyrics

حواسم و پرت میکنه صدای مثل بلبلت
یه جوری آواز میخونی انگاری که مرده گلت
حواسم و پرت میکنه صدای مثل بلبلت
یه جوری آواز میخونی انگاری که مرده گلت
وقتی صداتو سر می دی قناری ها رو پر می دی
من گل تازه مردتم بخون که جون به من میدی
نیستی شبا ببینی گریه هامو درد دلای من و با خدامو
من که اسیر و خسته و غریبم به گوش عالم برسون صدامو
— —
من و با خودت ببر هر جا که هستی
تو من در بدر و کشتی شکستی
پر ام ووا کن از این بندی که بستی
همه دار و ندار من تو هستی
هر چی دارم از تو دارم تو تنها یار و یاورم
بد جوری عاشقت شدم خودم نمیشه باورم
نیستی شبا ببینی گریه هامو درد دلای من و با خدامو
من که اسیر و خسته وغریبم به گوش عالم برسون صدامو
— —
حواسم و پرت میکنه صدای مثل بلبلت
یه جوری آواز میخونی انگاری که مرده گلت
حواسم و پرت میکنه صدای مثل بلبلت
یه جوری آواز میخونی انگاری که مرده گلت
وقتی صداتو سر می دی قناری ها رو پر می دی
من گل تازه مردتم بخون که جون به من میدی
نیستی شبا ببینی گریه هامو درد دلای من و با خدامو
من که اسیر و خسته و غریبم به گوش عالم برسون صدامو
— —
من و با خودت ببر هر جا که هستی
تو من در بدر و کشتی شکستی
پر ام ووا کن از این بندی که بستی
همه دار و ندار من تو هستی
هر چی دارم از تو دارم تو تنها یار و یاورم
بد جوری عاشقت شدم خودم نمیشه باورم
نیستی شبا ببینی گریه هامو درد دلای من و با خدامو
من که اسیر و خسته وغریبم به گوش عالم برسون صدامو
حواسم و پرت میکنه صدای مثل بلبلت
یه جوری آواز میخونی انگاری که مرده گلت
حواسم و پرت میکنه صدای مثل بلبلت
یه جوری آواز میخونی انگاری که مرده گلت
حواسم و پرت میکنه صدای مثل بلبلت
یه جوری آواز میخونی انگاری که مرده گلت