دانلود موزیک ویدیو حالا که روزگار دل مارو شکست با این سرکش مست دیگه چه میشه کرد – سرنوشت – از حمیرا

دانلود موزیک ویدیو حالا که روزگار دل مارو شکست با این سرکش مست دیگه چه میشه کرد – سرنوشت – از حمیراAudio

Video

Lyrics

حالا که روزگار دل ما را شکست
با این سرکش مست دیگه چه میشه کرد

وقتی سرنوشت خودش اونه نوشت
با تقدیری که هست دیگه چه میشه کرد

شبتو سرای سینه دیونه داری کردم
توی این همه هیاهو خودم را یاری کردم

نشستم و نشستم آبرو داری کردم
به عشق دیدن تو لحظه شماری کردم

تو پیدا شدی تو سر نوشت مدیدم مسافر راه بهشتم
تو ی دفتر مهربونی دل اسم نازنین تو نوشتم

قلبم راپر از نور امید کن
عزیزم بیا عشق و رو سفید کن
عزیزم بیا عشق و رو سفید کن