دانلود موزیک ویدیو حالا بیقرارم تو اتک چشم انتظارم تو اتک از آرام

دانلود موزیک ویدیو حالا بیقرارم تو اتک چشم انتظارم تو اتک از آرام

longday

Audio

Video

لینک دانلود کیفیت 360

Lyrics

روزای رفته رفته همراه با افسردگی
بقلب خستم انگار عاشق بودن گناهه آ
یه روزو روزگاری روم از این زندگی
حالا بی قرارم تو اتکه
چشم انتظارم تو اتکه
نفرین بقلبت تو ای یار
از را ه بیراهم تو اتکه

حالا بیقرارم تو ای دل
چشم انتظارم تو ای دل
نفرین بقلبت تو ای یار
از را ه بیراهم تو ای دل

دانلود آهنگ حالا بی قرارم تو اتکه از آرام ( بی قرار )

حالا بیقرارم تو اتک
چشم انتظارم تو اتک
نفرین بقلبت تو ای یار
از را ه بیراهم تو اتک
حالا بیقرارم تو اتک
چشم انتظارم تو اتک
نفرین بقلبت تو ای یار
از را ه بیراهم تو اتک
رفتیمو گفتیم یارم
عاشقی سر بزیره
خدا را خوش نمیاد بدون ما میمیره
میدونستی که جز تو مو کسی رو ندارم
اما گذشتی ای یار رفتی از روزگارم

حالا بیقرارم تو اتک
چشم انتظارم تو اتک
نفرین بقلبت تو ای یار
از را ه بیراهم تو اتک
حالا بیقرارم تو اتک
چشم انتظارم تو اتک
نفرین بقلبت تو ای یار
از را ه بیراهم تو اتک
حالا بیقرارم تو اتک
چشم انتظارم تو اتک
نفرین بقلبت تو ای یار
از را ه بیراهم تو اتک
حالا بیقرارم تو اتک
چشم انتظارم تو اتک
نفرین بقلبت تو ای یار
از را ه بیراهم تو اتک
حالا بیقرارم
چشم انتظارم
نفرین بقلبت
از را ه بیراهم

حالا بیقرارم
چشم انتظارم
نفرین بقلبت
از را ه بیراهم

حالا بیقرارم تو اتک
چشم انتظارم تو اتک
نفرین بقلبت تو ای یار
از را ه بیراهم تو اتک
حالا بیقرارم تو اتک
چشم انتظارم تو اتک
نفرین بقلبت تو ای یار
از را ه بیراهم تو اتک
حالا بیقرارم تو اتک
چشم انتظارم تو اتک
نفرین بقلبت تو ای یار
از را ه بیراهم تو اتک
حالا بیقرارم تو اتک
چشم انتظارم تو اتک
نفرین بقلبت تو ای یار
از را ه بیراهم تو اتک