دانلود موزیک ویدیو جونی جونم بیا دردت به جونوم شب مهتاب سی تو آواز میخونوم – توی شرجی توی گرما مو میروم کنار دریا – از لیلا فروهر

دانلود موزیک ویدیو جونی جونم بیا دردت به جونوم شب مهتاب سی تو آواز میخونوم – توی شرجی توی گرما مو میروم کنار دریا – از لیلا فروهر

Audio

Video

لینک دانلود کیفیت 360

 

Lyrics

متن آهنگ جونی جونم یار جونم
♫♫ جونی جونم بیا دردت به جونم ♪♪
♫♫ شب مهتاب سی تو آواز می خونم ♪♪
♫♫ جونی جونم بیا دردت به جونم ♪♪
♫♫ شب مهتاب سی تو آواز می خونم ♪♪
♫♫ جونی جونم یار جونم بیا دردت به جونم ♪♪
♫♫ شب مهتاب لب دریا سی تو آواز می خونم ♪♪
♫♫ جونی جونم یار جونم بیا دردت به جونم ♪♪
♫♫ شب مهتاب لب دریا سی تو آواز می خونم ♪♪
♫♫ توی شرجی توی گرما ما میرم کنار دریا ♪♪
♫♫ منتظر به رات میشینم تا قیامت حالا حالا ♪♪
♫♫ وای و واویلا به روزم باز به دریا چشم میدوزم ♪♪
♫♫ دل غافل که نیومد تا ابد به پاش میسوزم ♪♪
♫♫ جونی جونم بیا دردت به جونم ♪♪
♫♫ شب مهتاب سی تو آواز می خونم ♪♪
♫♫ جونی جونم یار جونم بیا دردت به جونم ♪♪
♫♫ شب مهتاب لب دریا سی تو آواز می خونم ♪♪
♫♫ مرد دریا تویی دختر کارون مویوم ♪♪
♫♫ رطب شیرین تویی انار دلخون مویوم ♪♪
♫♫ ابر سرگردون تویی موج گریزون مویوم ♪♪
♫♫ ابر سرگردون تویی موج گریزون مویوم ♪♪
♫♫ جونی جونم بیا دردت به جونم ♪♪
♫♫ شب مهتاب سی تو آواز می خونم ♪♪
♫♫ جونی جونم یار جونم بیا دردت به جونم ♪♪
♫♫ شب مهتاب لب دریا سی تو آواز می خونم ♪♪