دانلود موزیک ویدیو تو نیمه راه زندگی دل من پر خونه – زمونه آی زمونه – از هایده

دانلود موزیک ویدیو تو نیمه راه زندگی دل من پر خونه – زمونه آی زمونه – از هایده

Audio

Video


Lyrics

زمونه ای شده که کس وفا نداره
شراب کهنه مستی و صفا نداره
اهل دلی ز حال دل خبر نداره
دعای عاشقونه هم اثر نداره
زمونه ای شده که بوسه سردِ سرده
گل های سرخ عاشقونه زردِ زرده
تو این زمونه من خریدار تو بودم
دیوونه ای بودم، گرفتار تو بودم
زمونه ای شده پر از غم جدایی
کسی نمی خونه نوای آشنایی
عاشق تو این زمونه غمخواری نداره
افسانه مجنون خریداری نداره
زمونه ای شده که مست دل شکسته
بر خاک ساغر و پیاله ها نشسته
تو این زمونه من خریدار تو بودم
دیوونه ای بودم، گرفتار تو بودم
دل من، مست میخونه ها، ای دل من
شراب سرخ پیمونه ها، ای دل من
تو بودی که با او وفا کردی
مرا با غمش آشنا کردی
ببین این دل مرا تا کجا می کشونه
غم او جانم آخر به لب می رسونه
مرا دل اسیر بلا کرده
میون رقیبون رهام کرده
زمونه ای شده که کس وفا نداره
شراب کهنه مستی و صفا نداره
اهل دلی ز حال دل خبر نداره
دعای عاشقونه هم اثر نداره
زمونه ای شده که بوسه سردِ سرده
گل های سرخ عاشقونه زردِ زرده
تو این زمونه من خریدار تو بودم
دیوونه ای بودم، گرفتار تو بودم
تو این زمونه من خریدار تو بودم
دیوونه ای بودم، گرفتار تو بودم