دانلود موزیک ویدیو تو بودی باور من – عشق اول – از شهره

دانلود موزیک ویدیو تو بودی باور من – عشق اول – از شهره

longday

Audio

Video

لینک دانلود کیفیت 360

Lyrics

تو بودی باور من تو یار و یاور من
تو بودی عشق اول رفیق آخر من
تو بودی شور هستی رفیق خوب مستی
تو بودی کعبه من مثل خدا پرستی
تو رو خواستن اشتباه بود
تو رو دیدن یه گناه بود
دلم از گناه نترسید
که وجودت جون پناه بود
تو رو خواستن اشتباه بود
تو رو دیدن یه گناه بود
دلم از گناه نترسید
که وجودت جون پناه بود
من و عشق و عاشقیام به کنار
من و قلب مثل دریام به کنار
همه عمر و جوونیم یه طرف
من و امّید به فردام به کنار
تو رو خواستن اشتباه بود
تو رو دیدن یه گناه بود
دلم از گناه نترسید
که وجودت جون پناه بود
تو رو خواستن اشتباه بود
تو رو دیدن یه گناه بود
دلم از گناه نترسید
که وجودت جون پناه بود
من و عشق و عاشقیام به کنار
من و قلب مثل دریام به کنار
همه عمر و جوونیم یه طرف
من و امّید به فردام به کنار
تو رو خواستن اشتباه بود
تو رو دیدن یه گناه بود
دلم از گناه نترسید
که وجودت جون پناه بود
تو رو خواستن اشتباه بود
تو رو دیدن یه گناه بود
دلم از گناه نترسید
که وجودت جون پناه بود
تو رو خواستن اشتباه بود
تو رو دیدن یه گناه بود
دلم از گناه نترسید
که وجودت جون پناه بود