دانلود موزیک ویدیو توی عالم یکرنگی بگو از چی تو دلتنگی از هایده

دانلود موزیک ویدیو توی عالم یکرنگی بگو از چی تو دلتنگی از هایده

 

َAudio

Video

Lyrics

توی عالم یکرنگی بگو از چی تو دل تنگی
بازم از اون نگات پیداست که با من به سر جنگی
بازم ساده دل تنها نداری واسم آهنگی بگو حرف تو دلت نگزار بگو از چی تو دل تنگی
چی دیدی چی شنیدی که با من هر روز و هر لحظه یه رنگی
توی شهر فرنگ از همه رنگ رنگ و وارنگ واسه چی دو رنگی بابا سخت دورنگی
من و میشکنی و هم با کارات من مثل ساغرم و تو سنگی
تو این دور و زمون بیدون تو نامهربون واسه چی زرنگی بابا سخته زرنگی
تو ی عالم یکرنگی بگو از چی تو دل تنگی
بازم از اون نگات پیداست که با من به سر جنگی بازم از اون نگات پیداست

دلم در سر نقاشی شب رفت پر از طرح تموم نیمه تموم از غم و حسرت
تا نقشش میکنی هم چین و همچون بابا تو رنگش میکنی تا بشه پر خون بشه گلگون
چی دیدی چی شنیدی که با من هر روز و هر لحظه یه رنگی
تو این شهر فرنگ از همه رنگ رنگ و وارنگ واسه چی دو رنگی بابا سخت دورنگی
منو می شکنی و هم با کارات من مثل ساغرم و تو سنگی
تو این دورو زمون بیدون تو نامهربون واسه چی زرنگی بابا سخته زرنگی
تو ی عالم یکرنگی بگو از چی تو دل تنگی
بازم از اون نگات پیداست که با من به سر جنگی