دانلود موزیک ویدیو بچه آبادانه مال خاک خوزستانه – بیا بندری برقصیم از غم دنیا نترسیم – از مهران

دانلود موزیک ویدیو بچه آبادانه مال خاک خوزستانه – بیا بندری برقصیم از غم دنیا نترسیم – از مهران

longday

Audio

Video

لینک دانلود کیفیت 360

 

Lyricse

بچه آبادانه

مال خاک خوزستانه

بچه آبادانه

مال خاک خوزستانه

از دورویی بیزاره

تو دنیا غم نداره

خاطرخواه خیلی داره

اون وقتشو نداره

بچه آبادانه

بچه آبادانه

بچه آبادانه

بچه آبادانه

تموم دنیا رو گشتم خونه خونه شهر به شهر

هیچکی بندری نرقصید به خوبی این شاه پسر

همه بندری برقصید صف به صف دستمال به دست

پسرو نگاه کنید ماشالا به این شاه پسر

بیا بندری برقصیم از غم دنیا نترسیم

بیا بندری برقصیم از غم دنیا نترسیم

بیا بندری برقصیم از غم دنیا نترسیم

بیا بندری برقصیم از غم دنیا نترسیم

ای یار گل ناز گل نازم خجولی

ای یار گل ناز گل نازم تو خجولی

چرا با این دل ما نمی سازی تو خجولی

ای یار گل ناز گل نازم تو خجولی

بیا پیشم که دارم به تو نیازی خجولی

بیا بندری برقصیم خجولی

چرا با ما نمی سازی خجولی

خجو خجو خجولی

خجو خجو خجولی

خجو خجو خجولی

خجو خجو خجولی

ماشالا خجوله

بیا غم ها رو فراموش بکنیم

فکری سی این دل بیقرار کنیم

بیا غم ها رو فراموش بکنیم

فکری سی این دل بیقرار کنیم

بیا بندری برقصیم از غم دنیا نترسیم

بیا بندری برقصیم از غم دنیا نترسیم

بیا بندری برقصیم از غم دنیا نترسیم

بیا بندری برقصیم از غم دنیا نترسیم

وای وای چیطور شد

این طور اون طور این طور شد

وای وای چیطور شد

رقصمون بندری شد

وای وای چیطور شد

این طور اون طور این طور شد

وای وای چیطور شد

رقصمون بندری شد
هلو هلو فیتیله

بگین که فردا تعطیله

هلو هلو فیتیله

بگین که فردا تعطیل

یادش بخیر می رفتیم مدرسه

می خوندیم درس حساب و هندسه

وقتی درسی رو بلد نبودیم

معلم با یک نگاه می گفت بسه

هلو هلو فیتیله

بگین که فردا تعطیله

هلو هلو فیتیله

بگین که فردا تعطیله

نمره مونو خودمون درست می کردیم

اگه دو بود خودمون بیستش می کردیم!

نمره مونو خودمون درست می کردیم

اگه دو بود خودمون بیستش می کردیم!

وای وای

هلو هلو فیتیله

بگین که فردا تعطیله

هلو هلو فیتیله

بگین که فردا تعطیله

هلو هلو فیتیله

بگین که فردا تعطیله

هلو هلو فیتیله

بگین که فردا تعطیله