دانلود موزیک ویدیو به عشق تو گرفتارم در این دنیا تو رو دارم – برای دیدن تو دست میگیرم فانوس ماه طلسم راه و میشکنم – از هنگامه

دانلود موزیک ویدیو به عشق تو گرفتارم در این دنیا تو رو دارم – برای دیدن تو دست میگیرم فانوس ماه طلسم راه و میشکنم – از هنگامه


Audio
Video

Lyrics

به عشق تو گرفتارم
به عشق تو گرفتارم
در این دنیا تو رو دارم
تو رو تا جون به تن دارم
دیگه تنهات نمیذارم
دیگه تنهات نمیذارم
من قصه گوی عشقم، تو بهترین کلامی
قشنگ ترین خیالی، که هر نفس باهامی
وقتی تویی کنارم، آسمونا بی رنگه
میام به دیدن تو، دنیا با تو قشنگه
برای دیدن تو دست میگیرم فانوس ماه
طلسم راهو میشکنم، میگذرم از شب سیاه
به گوش کوه و در و دشت اسمتو فریاد میزنم
تا هرجا هستی بشنوی که تنها عاشقت منم
که تنها عاشقت منم
برای دیدن تو، ثانیه ها رو میشمرم
برای دیدن تو من از یه دنیا دل میبرم
برای دیدن تو هزار بارم میمیرم
برای دیدن تو دوباره من جون میگیرم
برای دیدن تو، ثانیه ها رو میشمرم
برای دیدن تو من از یه دنیا دل میبرم
برای دیدن تو هزار بارم میمیرم
برای دیدن تو دوباره من جون میگیرم
برای دیدن تو دست میگیرم فانوس ماه
طلسم راهو میشکنم، میگذرم از شب سیاه
واسه دوباره دیدنت میشم گل اقاقیا
تا زیر پاهات بمیرم پر پر بشم تو جاده ها
برای دیدن تو
برای دیدن تو، ثانیه ها رو میشمرم
برای دیدن تو من از یه دنیا دل میبرم
برای دیدن تو هزار بارم میمیرم
برای دیدن تو دوباره من جون میگیرم
برای دیدن تو، ثانیه ها رو میشمرم
برای دیدن تو من از یه دنیا دل میبرم
برای دیدن تو که شهسوار عشقی
ثانیه ها رو میشمرم، من از یه دنیا دل میبرم
برای دیدن تو، ثانیه ها رو میشمرم
برای دیدن تو من از یه دنیا دل میبرم
برای دیدن تو هزار بارم میمیرم
ثانیه ها رو میشمرم، من از یه دنیا دل میبرم