دانلود موزیک ویدیو به دادم برس ای اشك دلم خیلی گرفته – دریغ – از گوگوش

دانلود موزیک ویدیو به دادم برس ای اشك دلم خیلی گرفته – دریغ – از گوگوش

 

Audio

Video

لینک دانلود کیفیت 360

Lyrics

به دادم برس ای اشك دلم خیلی گرفته

نگو از دوری كی نپرس از چی گرفته

منو دریغ یك خوب به ویرونی كشونده

عزیزمه تا وقتی نفس تو سینه مونده

تو این تنهایی تلخ منو یك عالمه یاد

نشسته روبرویم كسی كه رفته برباد

كسی كه عاشقانه به عشقش پشت پا زد

برای بودن من به خود رنگ فنا زد

چه دردیه خدایا نخواستن اما رفتن

برای اون كه سایه ست همیشه رو سر من

كسی كه وقت رفتن دوباره عاشقم كرد

منو آباد كرد و خودش ویرون شد از درد

به دادم برس ای اشك دلم خیلی گرفته

نگو از دوری كی نپرس از چی گرفته

به آتش تن زد و رفت تا من اینجا نسوزم

با رفتنش نرفته تو خونمه هنوزم

هنوز سالار خونه ست پناه منه دستاش

سرم رو شونه هاشه رو گونمه نفسهاش

به دادم برس ای اشك دلم خیلی گرفته

نگو از دوری كی نپرس از چی گرفته