دانلود موزیک ویدیو به به ببین کی اومده امشب یه مهمون اومده از آریس

دانلود موزیک ویدیو به به ببین کی اومده امشب یه مهمون اومده از آریس

 

longday

Audio

 

Video

 

لینک دانلود مستقیم کیفیت 240

Lyrics

به به ببین کی اومده امشب یه مهمون اومده
بیاین در ا رو وا کنین گل توی گلدون اومده
گلپوش مهتاب تنش در پیچو در تاب تنش
تخت زمرد بیارین گل بریزین تو دامنش
‘گلپوش مهتاب تنش در پیچو در تاب تنش
تخت زمرد بیارین گل بریزین تو دامنش
گل نازم از در اومد ماه شب چهارده اومد

●♪♪longday●♪♪

غزل و غزل شیرینو عسل توی بغل من اومد
گل نازم از در اومد ماه شب 14 اومد
غزل و غزل شیرینو عسل توی بغل من اومد
بعد از یه عمری اومدی چه شادو خندون اومدی
برای کوچه های شهر ستاره بارون اومدی
گلپوش مهتاب تنش در پیچو در تاب تنش
تخت زمرد بیارین گل بریزین تو دامنش
‘گلپوش مهتاب تنش در پیچو در تاب تنش

●♪♪longday●♪♪

تخت زمرد بیارین گل بریزین تو دامنش
‘گل نازم از در اومد ماه شب 14 اومد
غزل و غزل شیرینو عسل توی بغل من اومد
‘گل نازم از در اومد ماه شب 14 اومد
غزل و غزل شیرینو عسل توی بغل من اومد
وقتی مژتو هم میزنی یه شهرو برهم میزنی
بکوچه باغ عشق من کاشکی بیای سر بزنی
کاشکی بیای سر بزنی وقتی مژتو هم میزنی

یه شهرو برهم میزنی بکوچه باغ عشق من کاشکی بیای سر بزنی
کاشکی بیای سر بزنی به به ببین کی اومده
امشب یه مهمون اومده بیاین در ا رو وا کنین
گل توی گلدون اومده گلپوش مهتاب تنش
در پیچو در تاب تنش تخت زمرد بیارین
گل بریزین تو دامنش گلپوش مهتاب تنش
در پیچو در تاب تنش تخت زمرد بیارین

●♪♪longday●♪♪

گل بریزین تو دامنش گلپوش مهتاب تنش
در پیچو در تاب تنش تخت زمرد بیارین
گل بریزین تو دامنش گلپوش مهتاب تنش
در پیچو در تاب تنش تخت زمرد بیارین
گل بریزین تو دامنش گل نازم از در اومد ماه شب 14 اومد
غزل و غزل شیرینو عسل توی بغل من اومد
‘گل نازم از در اومد ماه شب 14 اومد غزل و غزل شیرینو عسل توی بغل من اومد
 

یک دیدگاه

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.