دانلود موزیک ویدیو بهار اومد گلا دونه دونه وا شد از فتانه

دانلود موزیک ویدیو بهار اومد گلا دونه دونه وا شد از فتانه

 

longday

Audio

Video

لینک دانلود کیفیت 360

Lyrics

بهار اومد گلا دونه دونه وا شد
بهار اومد گلا دونه دونه وا شد
بساط خرمی هر جا به پا شد
بساط خرمی هر جا به پا شد
به یاد اون بهار شهر شیراز
به یاد اون بهار شهر شیراز
دل ما هم پر از شور و صفا شد
دل ما هم پر از شور و صفا شد
گل گلدون دلم وقتی میشه فصل بهار
گل گلدون دلم وقتی میشه فصل بهار
دو سه تا غنچه میده، زندگی آغاز می کنه
اون طرف چلچله با راز و نیاز
پر به پر می زنه و صحبت پرواز می کنه
پر به پر می زنه و صحبت پرواز می کنه
بهار اومد گلا دونه دونه وا شد
بهار اومد گلا دونه دونه وا شد
بساط خرمی هر جا به پا شد
بساط خرمی هر جا به پا شد
ناز شستی داره این کولی مطرب بهار
ناز شستی داره این کولی مطرب بهار
که به هر جا می رسه مزقونشو ساز می کنه
که به هر جا می رسه مزقونشو ساز می کنه
بهار اومد گلا دونه دونه وا شد
بهار اومد گلا دونه دونه وا شد
بساط خرمی هر جا به پا شد
بساط خرمی هر جا به پا شد
کسی که عاشقه و دل گرو یاری داره
کسی که عاشقه و دل گرو یاری داره
هوس یار و دیار و عاشقی باز میکنه
عاشقی هم که چو من دلبر شیرازی داره
دلش آروم نمی گیره، یاد شیراز می کنه
دلش آروم نمی گیره، یاد شیراز می کنه
بهار اومد گلا دونه دونه وا شد
بهار اومد گلا دونه دونه وا شد
بساط خرمی هر جا به پا شد
بساط خرمی هر جا به پا شد
بهار اومد گلا دونه دونه وا شد
بهار اومد گلا دونه دونه وا شد
بساط خرمی هر جا به پا شد
بساط خرمی هر جا به پا شد
ناز شستی داره این کولی مطرب بهار
ناز شستی داره این کولی مطرب بهار
که به هر جا می رسه مزقونشو ساز می کنه
که به هر جا می رسه مزقونشو ساز می کنه
بهار اومد گلا دونه دونه وا شد
بهار اومد گلا دونه دونه وا شد
بساط خرمی هر جا به پا شد
بساط خرمی هر جا به پا شد
کسی که عاشقه و دل گرو یاری داره
کسی که عاشقه و دل گرو یاری داره
هوس یار و دیار و عاشقی باز میکنه
عاشقی هم که چو من دلبر شیرازی داره
دلش آروم نمی گیره، یاد شیراز می کنه
دلش آروم نمی گیره، یاد شیراز می کنه
بهار اومد گلا دونه دونه وا شد
بهار اومد گلا دونه دونه وا شد
بساط خرمی هر جا به پا شد
بساط خرمی هر جا به پا شد
بهار اومد گلا دونه دونه وا شد
بهار اومد گلا دونه دونه وا شد
بساط خرمی هر جا به پا شد
بساط خرمی هر جا به پا شد

 

لینک دانلود مستقیم کیفیت 144

لینک دانلود مستقیم کیفیت 240

لینک دانلود مستقیم کیفیت 360

لینک دانلود مستقیم کیفیت 480

لینک دانلود مستقیم کیفیت 720