دانلود موزیک ویدیو بذار بگن دیوونتم آره دیوونتم من نشکن منو به سنگ غم چراغ خونتم من از حمیرا

دانلود موزیک ویدیو بذار بگن دیوونتم آره دیوونتم من نشکن منو به سنگ غم چراغ خونتم من از حمیرا

َAudio

Video

لینک دانلود کیفیت 360

Lyrics

رشته ي اميد و گسستن از تو عاشقي و مهر و محبت از منقهر و جدايي با دل من از تو اين همه طاقت از من
بذار بگن ديوونتم آره ديوونتم من نشکن منو به سنگ غم چراغ خونه تم من!
قسم به اون کسي که مي پرستي با مهربوني دست و پامو بستي
روي زمين خداي من تو هستي..
کاشکي ميشد وقتي که قهري با من خنده بشم روي لبات بشينم
رو برنگردون که گل اميدو تو چشم تو ببينم تو چشم تو ببينم

بذار بگن ديوونتم آره ديوونتم من نشکن منو به سنگ غم چراغ خونتم من
قسم به اون کسي که مي پرستي با مهربوني دست و پامو بستي
روي زمين خداي من تو هستي..
کاشکي ميشد وقتي که قهري با من خنده بشم روي لبات بشينم
رو برمگردون که گل اميد و تو چشم تو ببينم تو چشم تو ببينم
بذار بگن ديوونتم آره ديوونتم من نشکن منو به سنگ غم چراغ خونتم من.