دانلود موزیک ویدیو باز این صدای خسته میخواد واست بخونه – دوسم داری من بیشتر – از شهیاد

دانلود موزیک ویدیو باز این صدای خسته میخواد واست بخونه – دوسم داری من بیشتر – از شهیاد


Audio
Video

Lyrics

باز این صدای خسته میخواد واست بخونه (میخواد واست بخونه)
میخواد واست بخونه یه شعر عاشقونه (یه شعر عاشقونه)
تویی که میپرستم تا وقتی زنده هستم
به پای عهد و پیمون تا جون دارم نشستم
عزیز جونم تویی ، امید خونه ام تویی
دلیل اینکه میخوام عاشق بمونم تویی
دوستم داری؟! من بیشتر…
خاطرخوامی؟! من بیشتر…
تو جون سپردن به عشق خودت بگو کی بیشتر؟
(من بیشتر)
دوستم داری؟! من بیشتر…
خاطرخوامی؟! من بیشتر…
تو جون سپردن به عشق خودت بگو کی بیشتر؟
(من بیشتر)
قلب تو پاک و ساده ست به وسعت یه دریا
اگه گذشته امروز تو باش به فکر فردا
راهی شهر چشمات دیونه ی نگاتم
من عاشق اون همه دوسِت دارم گفتناتم
دوستم داری؟! من بیشتر…
خاطرخوامی؟! من بیشتر…
تو جون سپردن به عشق خودت بگو کی بیشتر؟
(من بیشتر)
دوستم داری؟! من بیشتر…
خاطرخوامی؟! من بیشتر…
تو جون سپردن به عشق خودت بگو کی بیشتر؟
(من بیشتر)
باز این صدای خسته میخواد واست بخونه (میخواد واست بخونه)
میخواد واست بخونه یه شعر عاشقونه (یه شعر عاشقونه)
تویی که میپرستم تا وقتی زنده هستم
به پای عهد و پیمون تا جون دارم نشستم
عزیز جونم تویی ، امید خونه ام تویی
دلیل اینکه میخوام عاشق بمونم تویی
دوستم داری؟! من بیشتر…
خاطرخوامی؟! من بیشتر…
تو جون سپردن به عشق خودت بگو کی بیشتر؟
(من بیشتر)
دوستم داری؟! من بیشتر…
خاطرخوامی؟! من بیشتر…
تو جون سپردن به عشق خودت بگو کی بیشتر؟
(من بیشتر)