دانلود موزیک ویدیو ای همراه من تنها با تو – ما – از هلن

دانلود موزیک ویدیو ای همراه من تنها با تو – ما – از هلن


Audio

Video

Lyrics

ای همراه من تنها با تو تا اوج عشق هم پروازم با قلب تو دلدار من هم آوازم
تو هم پای من تنها با من هم آوایی با درد من آشنایی تکیه گاهی هم صدایی
ما فریاد عشق در قلب شب دلگرمی عاشقهای بی صداییم
ما دل میبازیم دریا دریا تا بیکران عاشقهای بی پرواییم
تو با من بمان ای مهربان چون ماه شب در آسمان بر من بتاب تا بیکران مثل مهتاب
من تا مرز جان از عشقمان میسوزم ای آرام جان بر من بتاب تا کهکشان مثل آفتاب
ما فریاد عشق در قلب شب دلگرمی عاشقهای بی صداییم
ما دل میبازیم دریا دریا تا بیکران عاشقهای بی پرواییم

ای تو رویای شبهای من عشقو ببین تو چشمای من
دستاتو تو دست من بگذار در لحظه های دیدار
ما فریاد عشق در قلب شب دلگرمی عاشقهای بی صداییم
ما دل میبازیم دریا دریا تا بیکران عاشقهای بی پرواییم