دانلود موزیک ویدیو اگه گذارت این طرفها افتاد – هنوز مهمون نوازیش سر جاشه – از مهستی

دانلود موزیک ویدیو اگه گذارت این طرفها افتاد – هنوز مهمون نوازیش سر جاشه – از مهستی


Audio

Video

Lyrics

اگه گذارت این طرف ها افتاد
گذرت به کلبه ما افتاد
باز منو صدا بزن
یه سری به ما بزن
باز منو صدا بزن
یه سری به ما بزن
نگو از تب و تاب افتاده قلبش
میون عاشقا نیست دیگه حرفش
نگو طاقت آهو بی دوومه
نفسش بریده و کارش تمومه
هنوز این خسته از خود رو پاهاشه
هنوز مهمون نوازیش سر جاشه
هنوز درد یه عاشق تو صداشه
هنوز برق محبت تو چشاشه، تو نگاشه
درسته مهر باطل روی حرف خورد (درسته)
درسته روزگار یهو ورق خورد (درسته)
درسته چشمامون گریه رو سر داد
یه دستی آرزوهامونو پر داد (درسته، درسته)
هنوز این خسته از خود رو پاهاشه
هنوز مهمون نوازیش سر جاشه
هنوز درد یه عاشق تو صداشه
هنوز برق محبت تو چشاشه، تو نگاشه
درسته مهر باطل روی حرف خورد (درسته)
درسته روزگار یهو ورق خورد (درسته)
درسته چشمامون گریه رو سر داد
یه دستی آرزوهامونو پر داد (درسته، درسته)
هنوز این خسته از خود رو پاهاشه
هنوز مهمون نوازیش سر جاشه
هنوز درد یه عاشق تو صداشه
هنوز برق محبت تو چشاشه، تو نگاشه
اگه گذارت این طرف ها افتاد
گذرت به کلبه ما افتاد
باز منو صدا بزن
یه سری به ما بزن
باز منو صدا بزن
یه سری به ما بزن
نگو از تب و تاب افتاده قلبش
میون عاشقا نیست دیگه حرفش
نگو طاقت آهو بی دوومه
نفسش بریده و کارش تمومه
هنوز این خسته از خود رو پاهاشه
هنوز مهمون نوازیش سر جاشه
هنوز درد یه عاشق تو صداشه
هنوز برق محبت تو چشاشه، تو نگاشه