دانلود موزیک ویدیو اولین عشقی که داشتم هنوزم یادم میاد از شهرام شب پره و ناهید

دانلود موزیک ویدیو اولین عشقی که داشتم هنوزم یادم میاد از شهرام شب پره و ناهید

longday

Audio

Video

Lyrics

اولين عشقى كه داشتم هنوزم يادم مياد

هرجا میرم با منه سایش بدنبالم میاد

گل عشق ما دو تا رو پر پر کرده دست غم

هرچی ما دویدیم هرگز نرسیدیم که بهم

حالا اون شهر دیگه و منم توی شهر دیگه

اره انگار که خدا با منو اون قهره دیگه

همیشه تنهای تنهاس تکو تنهام همیشه

مثه عشق ما تو دنیا عشقی پیدا نمیشه ناهید

قصه ی لیلی و مجنون قصه ی عشق شماس

اره قصه ی ماس قصه ی پر غصه ی ماس

اولین عشقی که داشتم هنوزم یادم میاد

هرجا میرم با منه سایش بدنبالم میاد

گل عشق ما دو تا رو پر پر کرده دست غم

هرچی ما دویدیم هرگز نرسیدیم که بهم

حالا اون شهر دیگه و منم توی شهر دیگه

اره انگار که حدا با منو اون قهره دیگه ناهید

همیشه تنهای تنهاس تکو تنهام همیشه

مثه عشق ما تو دنیا عشقی پیدا نمیشه

قصه ی لیلی و مجنون قصه ی عشق شماس

اره قصه ی ماس قصه ی پر غصه ی ماس

هنوزم دوسش دارم عاشقشم من هنوز

هنوزم از غم دوریش میسوزم من هنوز

تا یادش یاد م میاد صدای فریادم میاد

میدونه که تنگه دلم شبا توی خوابم میاد

تا یادش یاد م میاد صدای فریادم میاد

میدونه که تنگه دلم شبا توی خوابم میاد

قصه ی لیلی و مجنون قصه ی عشق شماس ناهید

اره قصه ی ماس قصه ی پر غصه ی ماس

اولین عشقی که داشتم هنوزم یادم میاد

هرجا میرم با منه سایش بدنبالم میاد

گل عشق ما دو تا رو پر پر کرده دست غم

هرچی ما دویدیم هرگز نرسیدیم که بهم

حالا اون شهر دیگه و منم توی شهر دیگه

اره انگار که خدا با منو اون قهره دیگه

همیشه تنهای تنهاس تکو تنهام همیشه

مثه عشق ما تو دنیا عشقی پیدا نمیشه

قصه ی لیلی و مجنون قصه ی عشق شماس

اره قصه ی ماس قصه ی پر غصه ی ماس

هنوزم دوسش دارم عاشقشم من هنوز

هنوزم از غم دوریش میسوزم من هنوز ناهید

تا یادش یاد م میاد صدای فریادم میاد

میدونه که تنگه دلم شبا توی خوابم میاد

تا یادش یاد م میاد صدای فریادم میاد

میدونه که تنگه دلم شبا توی خوابم میاد

قصه ی لیلی و مجنون قصه ی عشق شماس

اره قصه ی ماس قصه ی پر غصه ی ماس

 

لینک دانلود
لینک دانلود