دانلود موزیک ویدیو افتادم تو دام عاشقی نفهمیدم نفهمیدم – اونی که حواسش به توست عاشق و خسته ی توست – از سوزان روشن

دانلود موزیک ویدیو افتادم تو دام عاشقی نفهمیدم نفهمیدم – اونی که حواسش به توست عاشق و خسته ی توست – از سوزان روشن

 

Audio

Video

لینک دانلود کیفیت 360

 

 

Lyrics

افتادم تو دام عاشقی
نفهمیدم، نفهمیدم
با یک نگاه و سادگی
نفهمیدم، نفهمیدم
نداره راه و چاره ای
نفهمیدم، نفهمیدم
نمیشه بی تو زندگی
نفهمیدم، نفهمیدم
اونی که حواسش به توست
عاشق و خسته ی توست
وقتی صداش میکنی
دستاش تو دستای توست
حس میکنی همیشه
میخوای که پیشت باشه
وقتی میری راه دور
چقدر دلت تنگ میشه
افتادم تو دام عاشقی
نفهمیدم، نفهمیدم
با یک نگاه و سادگی
نفهمیدم، نفهمیدم
نداره راه و چاره ای
نفهمیدم، نفهمیدم
نمیشه بی تو زندگی
نفهمیدم، نفهمیدم
افتادم تو دام عاشقی
با یک نگاه ساده ای
نداره راه چاره ای
نمیشه بی تو زندگی
تو نغمه های عشقی
تو نوری از بهشتی
تو آیه های عشقو
رو قلب من نوشتی
تو نغمه های عشقی
تو نوری از بهشتی
با بوسه های گرمت
این عاشقاتو کشتی
افتادم، افتادم
افتادم تو دام عاشقی
نفهمیدم، نفهمیدم
با یک نگاه و سادگی
نفهمیدم، نفهمیدم
نداره راه و چاره ای
نفهمیدم، نفهمیدم
نمیشه بی تو زندگی
نفهمیدم، نفهمیدم
اونی که حواسش به توست
عاشق و خسته ی توست
وقتی صداش میکنی
دستاش تو دستای توست
حس میکنی همیشه
میخوای که پیشت باشه
وقتی میری راه دور
چقدر دلت تنگ میشه
افتادم تو دام عاشقی
نفهمیدم، نفهمیدم
با یک نگاه و سادگی
نفهمیدم، نفهمیدم
نداره راه و چاره ای
نفهمیدم، نفهمیدم
نمیشه بی تو زندگی
نفهمیدم، نفهمیدم
عشقه عشقه، عشق بچگی
با تو با تو، با تو زندگی
عشقه عشقه، عشق بچگی
با تو با تو، با تو زندگی
افتادم
تو نغمه های عشقی
تو نوری از بهشتی
تو آیه های عشقو
رو قلب من نوشتی
تو نغمه های عشقی
تو نوری از بهشتی
با بوسه های گرمت
این عاشقاتو کشتی
افتادم تو دام عاشقی
نفهمیدم، نفهمیدم
با یک نگاه و سادگی
نفهمیدم، نفهمیدم
نداره راه و چاره ای
نفهمیدم، نفهمیدم
نمیشه بی تو زندگی
نفهمیدم، نفهمیدم
افتادم تو دام عاشقی
نفهمیدم، نفهمیدم
با یک نگاه و سادگی
نفهمیدم، نفهمیدم
نداره راه و چاره ای
نفهمیدم، نفهمیدم
نمیشه بی تو زندگی
نفهمیدم، نفهمیدم