دانلود موزیک ویدیو از نگاهت عاقبت رخ بردم – می دونستم که اسیری – از مهستی

دانلود موزیک ویدیو از نگاهت عاقبت رخ بردم – می دونستم که اسیری – از مهستی

Audio

Video

Lyrics

از نگاهت عاقبت رخ بردم همه نامه هاتو سوزوندم
پر دادم قناري هاي خسته رو توي باغچه گلا رو خشكوندم
میدونستم كه اسیری میدونستم داری میری میدونستم داری ميری
گفتی كه سپر بلاتم هر جايي بري باهاتم همسفر با لحظه هاتم
مي دونستم مرغك وحشي من روز و شب شوق پريدن داشتي
مي دونستم تو بهار عشقمون قصد از ريشه بريدن داشتي
مي دونستم كه اسيري مي دونستم داري ميري مي دونستم داري ميري

حالا كه هستي اسير ديگري توي قلبت منو فرياد نكن
ديگه اي رفيق نيمه راه من از منو گذشته هام ياد نكن
مي دونستم كه اسيري مي دونستم داري ميري مي دونستم داري ميري
از نگاهت عاقبت رخ بردم همه نامه هاتو سوزوندم
پر دادم قناري هاي خسته رو توي باغچه گلا رو خشكوندم
مي دونستم كه اسيري مي دونستم داري ميري مي دونستم داري ميري
گفتي كه سپر بلاتم هر جايي بري باهاتم همسفر با لحظه هاتم