دانلود موزیک ویدیو اردشیر و کامران از اکی بنایی

دانلود موزیک ویدیو اردشیر و کامران از اکی بنایی


Audio

Video

Lyrics

سکینه بزاید دو تا نوجوان یکی اردشیر و یکی کامران سکینه سکینه سکینه
آی به قربونت گلویم پاره پاره بیا بنشین که مردم از فراقت
آی اگر روزی ز سر به پایت نبینم ز مرغون هوا گیرم سراغت
سکینه بزاید دو تا کاکلی یکی اردشیر و یکی کامران سکینه سکینه سکینه