دانلود موزیک ویدیو آورده خبر راوی کو ساقر و کو ساقی دوری به سر اومد از او خبر اومد – راوی -از آرزو

دانلود موزیک ویدیو آورده خبر راوی کو ساقر و کو ساقی دوری به سر اومد از او خبر اومد – راوی -از آرزو

Audio

VIDEO

Lyrics

آورده خبر راوی

کو ساغر و کو ساغی

دوری به سر اومد

از او خبر اومد

چشم و دل من روشن

شد کلبه ی دل گلشن

وا کن در ایوون

کو گل واسه گلدون

دیدی سر ذوق اومد

با شادی و شوق اومد

زاری نکن ای دل شیون نکن ای دل

این لحظه ی دیداره پایان شبه تاره

غوغا نکن ای دل بلوا نکن ای دل

خسته تر از خسته ام

شیشه ی بشکسته ام

خسته تر از خسته ام

شیشه ی بشکسته ام

خسته تر از خسته ام

شیشه ی بشکسته ام

حالا که از ما گذشت اومدن یارو باش

کار خدارو ببین عاقبت مارو باش

بعد یه عمری صبوری کنارم میاد

عشق های شوق تو چشمام که یارم میاد

آورده خبر راوی

کو ساغر و کو ساغی

دوری به سر اومد

از او خبر اومد

چشم و دل من روشن

شد کلبه ی دل گلشن

وا کن در ایوون

کو گل واسه گلدون