دانلود موزیک ویدیو آخه دل كه تموم شد به من این دل حروم شد – از این یه ذره دل داد از این یه ذره فریاد – از لیلا فروهر

دانلود موزیک ویدیو آخه دل كه تموم شد به من این دل حروم شد – از این یه ذره دل داد از این یه ذره فریاد – از لیلا فروهر

Audio

Video

Lyrics

آخه دل كه تموم شد
به من این دل حروم شد
به قدر سر سوزن
یه دل مونده واسه من
از این یه ذره دل داد
از این یه ذره فریاد
دلی بود و دلک شد
از این هم كمترك شد
آخه عاشق زاره
تو رو بهونه داره
تو رو می خونه از بر
تو رو می ذاره بر سر
همین یه ذره دل گم میشه هر دم
واسه این ذره دل دائم می گردم
آره دائم می گردم
حالا هر وقت كه دل پیداش نمی شه
دلم واسه دلم یه ذره میشه
آره یه ذره میشه
آخه دل كه تموم شد
به من این دل حروم شد
به قدر سر سوزن
یه دل مونده واسه من
از این یه ذره دل داد
از این یه ذره فریاد
دلی برای من نمونده انگار
یكی به جای دل داد میزنه یار
ازش دیوونه تر پیدا نمیشه
می خوام عاقل بشه اما نمیشه
آخه دل كه تموم شد
به من این دل حروم شد
به قدر سر سوزن
یه دل مونده واسه من
از این یه ذره دل داد
از این یه ذره فریاد
همین یه ذره دل گم میشه هر دم
واسه این ذره دل دائم می گردم
آره دائم می گردم
حالا هر وقت كه دل پیداش نمی شه
دلم واسه دلم یه ذره میشه
آره یه ذره میشه
آخه دل كه تموم شد
به من این دل حروم شد
به قدر سر سوزن
یه دل مونده واسه من
از این یه ذره دل داد
از این یه ذره فریاد
دلی برای من نمونده انگار
یكی به جای دل داد میزنه یار
ازش دیوونه تر پیدا نمیشه
می خوام عاقل بشه اما نمیشه
آخه دل که تموم شد
به من این دل حروم شد
به قدر سر سوزن
یه دل مونده واسه من
از این سه ذره دل داد
از این یه ذره فریاد