دانلود آهنگ پیک سحری از شکیلا

دانلود آهنگ پیک سحری از شکیلا

Audio

Video

Lyrics

یک نفس ای پیک سحری بر سر کویش کن گذری

گو به فغانم ،به فغانم ، به فغانم ای که به عشقت زنده منم

گفتی از عشقت دم نزنم من نتوانم ، نتوانم ، نتوانم

من ؛غرق گناهم ،تو عذر گناهی

روز و شبم راتو که مهری تو که ماهی

چون باده به جوشم ، در جوش و خروشم

من سر زلفت به دو عالم نفروشم

ای که به عشقت زنده منم گفتی از عشقت دم نزنم

من نتوانم ،نتوانم ، نتوانم همه شببر ماه و پروین نگـــــرم

مگر آید رخسارت بر نظــــرم

چه بگویم ، چه بگویم ، چه بگویم زیــن راز

من همین بس ، که مرا کس ، نبود دمساز

یک نفس ای پیک سحری بر سر کویش ،کن گذری

گو به فغانم ،به فغانم ، به فغانم ای که به عشقت زنده منم

گفتی از عشقت دم نزنم من نتوانم ، نتوانم ، نتوانم

دیدگاهی بنویسید